Retourbeleid

Recht op herroeping

U hebt het recht de overeenkomst binnen veertien (14) dagen te herroepen zonder opgave van redenen. De termijn waarbinnen u de overeenkomst kunt herroepen verstrijkt na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit heeft genomen, of – indien u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd – na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit heeft genomen. Om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen (zie contactgegevens hieronder) van uw beslissing de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring te doen (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

Om gebruik van uw ontbindingsrecht te maken moet u ons schriftelijk informeren over uw beslissing om het contract te herroepen. Vermeld zeker de referentie van uw bestelling, uw volledig contactgegevens en informatie over de producten die u wenst terugsturen. Daarvoor kunt u gewoon ons online Retour Aanvraag formulier invullen.

Hoe stuurt de goederen terug?

Binnen de 14 kalender dagen na ontvangst van uw bestelling, vul onze online Retour Aanvraag formulier in. Na analyse van uw aanvraag en indien deze volledig en geldig is:

 1. Retours van Dakvensters en gootstukken:

  Men zal contact met U opnemen om een datum van afhaling van de goederen vast te leggen.

   

 2. Retours van binnengordijnen:

We zullen u een postetiket opsturen. Deze etiket dient u zichtbaar op de doos kleven. Dan zal een koeriersdienst uw product(en) in de twee werkdagen afhalen.


Na ontvangst en  controle van de goederen, zal onze boekhouding het nodige ter terugbetaling op uw bankrekening. In het geval u een vervanging van het product onder garantie wenst, vanwege kwaliteitsprobleem of transportschade, kunnen wij overgaan tot de vervanging van het product, zonder terugbetaling. Het volledige proces zal ongeveer 20 werkdagen in beslag nemen, onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij de post.

Het beplanen van enige waardevermindering van de producten?

Om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, zult u de producten inspecteren en behandelen (i) op zorgvuldige wijze en (ii) op dezelfde manier als u gewoonlijk in een winkel mag doen. Elke behandeling of onderzoek van de producten die verder gaat dan dat (b.v. de installatie van de producten), kan leiden tot een waardevermindering van de producten, die wij in mindering mogen brengen wanneer wij de betaling die wij van u hebben ontvangen terugbetalen.  

De eventuele waardevermindering zal per geval worden bepaald. U mag de doos openen en de stoffen, materiaal en kleuren van de producten op zorgvuldige wijze inspecteren, zolang het openen gebeurt zonder de doos te beschadigen. Als de doos is beschadigd of indien de gebruiksaanwijzing niet is teruggestuurd  kunt u er van uitgaan dat de waarde van de producten zal zijn verminderd. De producten dienen compleet, in originele staat, in originele verpakking én in perfecte staat, m.a.w. de producten dienen nog voor verkoop in aanmerking te komen, teruggestuurd te worden.  

Indien de producten beschadigd zijn of in geval van incomplete producten, zal de waardevermindering 100% bedragen. Indien de teruggestuurde producten niet langer voor verkoop in aanmerking komen, zal de waardevermindering 100% bedragen, de producten kunnen niet terugbetaald worden.  

Indien de producten geïnstalleerd/gebruikt werden of indien de toebehoren niet teruggestuurd worden, zal de waardevermindering 50% bedragen. Wij herinneren u er aan dat zolang de producten in uw bezit zijn en totdat zij aan ons worden teruggestuurd, u verantwoordelijk bent voor de producten en aansprakelijk bent voor eventuele schade aan de producten.

Retour-vergoedingen

Er wordt een retourvergoeding aangerekend voor administratie- en verwerkingskosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het type product en wordt
als volgt berekend (prijzen per teruggestuurd stuk):

 • €70 - Elk dakvenster voor plat/hellend dak, lichttunnel, beschermglas
 • €50 - Gootstuk, elektrisch buitenste zonnescherm MML en buitenste zonnescherm op zonne-energie MSL
 • €20 - Binnen- of buitengordijn (behalve MML, MSL), elektrische bedieningen, toebehoren

 

Retourformulier?

Tot de 14 kalender dagen na ontvangst van uw bestelling, kan U onze online Retour Aanvraag formulier  invullen. Na analyse van uw aanvraag en indien deze volledig en geldig is:

 1. Retours van Dakvensters en gootstukken:
 2. Men zal contact met U opnemen om een datum van afhaling van de goederen vast te leggen.
 3. Retours van binnengordijnen:

We zullen u een postetiket opsturen. Deze etiket dient u zichtbaar op de doos kleven. Dan zal een koeriersdienst uw product(en) in de twee werkdagen afhalen.


Na ontvangst en  controle van de goederen, zal onze boekhouding het nodige doen voor de  terugbetaling op uw bankrekening. In het geval u een vervanging van het product onder garantie wenst, vanwege kwaliteitsprobleem of transportschade, kunnen wij overgaan tot de vervanging van het product, zonder terugbetaling. Het volledige proces zal ongeveer 20 werkdagen in beslag nemen, onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij de post.